Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ   1.     Предназначение, обхват и ползватели “Скаптобара“ ООД, наричана по-долу “Организацията”, се стреми да спазва приложимите закони и разпоредби, свързани със защитата на личните данни в държавите, в които Организацията оперира. Тази политика определя основните принципи, чрез които Организацията обработва личните данни на потребители, клиенти, доставчици, бизнес партньори, служители и […]

Read More